Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Referenties


‘Wat een kennis, wijsheid en creativiteit! Ik hoop nog lang in samenwerking te mogen genieten van de vruchten van je creatieve geest!’

Tijl Koenderink
Directeur, trainer en opleider Novilo

 

Carola heeft met haar interventies een team kunnen ondersteunen in het proces van ontwikkeling van beleid ten aanzien van hoogbegaafde kinderen en heeft dit proces zelfs kunnen versnellen met behulp van haar modellentool. Haar kennis en expertise is zeer gewaardeerd gedurende dit proces.
De interventies die Carola heeft gepleegd met kinderen hebben het beoogde doel opgeleverd.
Bovendien heeft haar persoonlijke inbreng een heel positief effect op het welbevinden van het betreffende kind.

 Beoordeling in mijn examendossier opleiding Hoogbegaafdenbegeleider van Novilo

Ik ken Carola als een gedreven, enthousiast persoon, die toen ik vertelde dat ik liever geen wisselende stagiaires had in de plusklas, me gewoon opbelde en vroeg of ze dan het hele jaar elke woensdag mocht komen.Dat getuigd van een enorme passie en wil om jezelf te ontwikkelen, bij te leren maar ook je in te zetten voor langere tijd ! Wij, de kinderen en ik, hebben Carola graag gezien in de plusklas. Ze was een fijne stagiaire, nam alles in zich op, hielp waar kon en nodig, maar was ook enorm betrokken bij de kinderen en hoe het met ze ging.Ik heb heel veel steun gehad aan Carola, ook het sparren mis ik wel!
Ik wens haar heel veel succes in alles wat ze doet!

Ans Ramaut
Plusklas Unique
unique-talentbegeleiding

Carola heeft deelgenomen aan onze professionele leerwerkgemeenschap als expert hoogbegaafdheid. Zij heeft ons begeleid bij het vormen van visie en beleid rondom (hoog)begaafdheid op onze school.Carola beschikt over veel kennis wat betreft dit onderwerp en heeft ons op een prettige manier bijgestaan in onze zoektocht.
Zij heeft ons voorzien van inhoudelijke informatie. Daarnaast heeft zij ons onze speerpunten kunnen verbinden met literatuur middels haar 'modellentool'. Op deze manier zijn we gekomen tot een onderbouwde visie.
Door ons kritische vragen te stellen, scherpte zij ons aan in het verdere proces met als resultaat een compleet beleidsplan welke wij binnen de school verder kunnen implementeren.
Wij hebben de samenwerking met Carola als zeer prettig ervaren en zijn haar dankbaar voor haar inzet.

Eefje Brouwer-Oome
Intern begeleider
CBS De Voorhof, Vianen