Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Individuele begeleiding

 

Mijn werkwijze bij het begeleiden van kind en ouders is als volgt:

 

·       Een informatief kennismakingsgesprek met ouders/ verzorgers (max. 1,5 uur)

·       Een intakegesprek met ouder(s) / verzorgers / kind

·       Daarna ongeveer 4 tot 6 sessies om samen aan de hulpvraag te werken.

·       Evaluatie

 

Methodes en materialen die ik tot mijn beschikking heb zijn o.a.:

·       Het COACHEE!® spel (voor meer informatie, zie hieronder)

·       Je bibbers de baas m.b.t. faalangst

·       Slim maar m.b.t. executieve functies

·       De kracht in jezelf m.b.t. onderpresterende (hoog)begaafde kinderen

·       Mindset training m.b.t. overtuigingen

 

Tarieven:

Begeleiding is maatwerk. Daarom stel ik mijn tarief vast op basis van de hulpvraag.
Voorafgaand aan de begeleiding wordt besproken wat de kosten zullen zijn en wat je daarvoor kunt verwachten.

 

 

Het COACHEE!® spel 

Het COACHEE! spel' is praktisch, veelzijdig, speels en creatief Je kunt dit spel inzetten bij het coachen en begeleiden van kinderen. 

Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. 
Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.