Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Voor scholen

 

Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken, 1 zorg route en nu ook de zorg voor de zg. excellente leerlingen of toptalenten! OCW legt vele ‘ambities’ neer bij ú, het PO.


Maar wat zijn nou precies die ‘excellente’ leerlingen en wanneer spreken we van ‘cognitief getalenteerd’? Of van ‘begaafd’ en ‘hoogbegaafd’? Hoe signaleer je deze leerlingen en wat zijn hun specifieke behoeften?


Ik kan u helpen deze vragen te beantwoorden.Ik ben een gecertificeerde hoogbegaafdenbegeleider met ervaring in het opzetten van een beleidsplan voor deze leerlingen binnen het PO en het begeleiden van leerkrachten tot implementatie hiervan.

Ik bied maatwerk, want iedere school is uniek.U kunt een keuze maken voor bijvoorbeeld losse modules, voor een begeleidingstraject beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen of voor informatie over en implementatie van Acadin.

 

Voor alle onderdelen geldt dat mijn aanpak een praktijkgericht karakter heeft en dat ik mij richt op direct toepasbaarheid. Daarvoor sluit ik mij aan bij de bestaande visie van de school, uw wensen en uw mogelijkheden.
Mijn kleinschaligheid is daarbij een pluspunt, ik ben naast uw aanspreekpunt ook uw vaste begeleider gedurende het traject.

 

Voor een volledige opsomming van de mogelijkheden, verwijs ik u naar de buttons in het zijmenu.