Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Beleidsplan

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen

Samen met een werkgroep stelt Ik-zie-jou! binnen 10-15 bijeenkomsten, een beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen op.
Dit beleidsplan moet een praktisch toepasbaar document worden, dat uitgaat van de visie en de kracht van de school, de al vergaarde inzichten en de gebruikte methodes.


Bovenschools beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen

Bij een aantal scholen is er sprake van een al eerder geformuleerd bovenschools beleidsplan (hoog)begaafden. Vaak blijkt dit beleidsplan echter niet, of slechts deels, gebruikt te worden.

Het kernwoord in deze is maatwerk.

Ik-zie-jou! biedt aan om het aanwezige beleidsplan te bekijken en indien nodig toe te spitsen op uw specifieke situatie. Zodat u aan de slag kunt met de zorg voor deze prachtige-bijzondere-gewone kinderen!
Afhankelijk van het aantal aanpassingen, dat hiervoor nodig is, kan ik dit voor een zeer voordelig tarief doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


 

Vervolg

Ongeveer een half jaar na het daadwerkelijk implementeren van het beleidsplan wordt er een bijeenkomst ingepland voor evaluatie.

In deze bijeenkomst (naar keuze met het hele team of met de werkgroep alleen) worden de knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn gekomen.

Daarnaast kunt u gedurende een, van te voren afgesproken, periode na implementatie nog steeds gebruik maken van de kennis en inzichten van Ik-zie-jou! zodat u zeker weet dat het gehele beleid goed op de rit komt én blijft.
Tarieven

Omdat er hierbij sprake is van maatwerk, worden de tarieven altijd afgestemd op de vraag die gesteld wordt.
V
oor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

 

 

Voorbeelden van onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 

·       (Hoog)begaafdheid: theorie en de vertaling naar de praktijk

·       Signaleren: o.a. hoe signaleer je, waar kijk je naar, wat kun je hiervoor gebruiken.

·       Plan van aanpak: afspraken, criteria, gebruik aanwezige materialen, advies eventueel aanschaf materialen.

·       Optioneel: Plusklas

·       Zorg voor ‘dubbel bijzondere’ leerlingen: leerlingen die zowel (hoog)begaafd zijn, maar ook bijvoorbeeld de diagnose AD(H)D hebben.