Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Informatieve bijeenkomsten

Ik-zie-jou! geeft informatieavonden voor ouders op o.a. scholen.
De inhoud van deze avonden kan variëren van algemene informatie over (hoog)begaafdheid tot meer specifiekere informatie zoals bijvoorbeeld over de overgang van het (hoog)begaafde kind van basisschool naar voortgezet onderwijs.


Het doel van deze avonden is naast het informeren over een bepaald onderwerp, ook het uitwisselen van ervaringen en gedachten met de aanwezige ouders.
Deze kinderen kunnen zich soms heel anders gedragen dan je zou verwachten, dit kan je als ouder heel onzeker maken. De herkenning vinden en met andere ouders praten over wat wel en wat niet werkt, kan dan inspireren. 


Bent u als school, als ouder of als andere belanghebbende hierin geïnteresseerd, neem dan contact met mij op.