Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Modules


De modules die ik aanbied geven gezamenlijk een goed onderbouwd beeld van én praktijk gerichte informatie over de (hoog)begaafde leerlingen binnen het onderwijs.Bij bepaalde modules is er meer sprake van (actieve) kennisoverdracht, terwijl andere modules meer inbreng van de aanwezigen verlangt in de vorm van casuïstiek.

Elke module is apart te boeken en zal indien gewenst ingaan op uw van te voren aangegeven specifieke vragen omtrent dit onderwerp.
Gemiddelde tijdsduur van elke module is 1 à 2 uur.
Bij de keuze van meerdere modules samen, is het mogelijk deze als pakket te boeken.
Omdat er ook hierbij sprake is van maatwerk, worden de tarieven altijd afgestemd op de vraag die gesteld wordt.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Voorbeelden van Modules:

  • (Hoog)begaafdheid: een 1e kennismaking
  • De 7 uitdagingen in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen
  • Screening en signalering van (hoog)begaafde kinderen
  • Onderpresteerders
  •  Versnellen en vervroegde doorstroming
  • Compacten & Verrijken 
  • Korte inleiding voor het opzetten van een plusklas
  • Bijzondere leerlingenzorg 
  • Acadin

 Wilt u meer weten over de inhoud van de modules, dan verwijs ik u naar de button Beschrijving Modules