Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

Hieronder treft u in grote lijnen de inhoud aan van de diverse modules:

 

Module (Hoog)begaafdheid: een 1e kennismaking

·       Wat is hoogbegaafdheid, en wat is begaafdheid.

·       Wat zijn de wetenschappelijke theorieën rondom hoogbegaafdheid.

·       Welke verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen kun je tegenkomen

·       Een aantal veel voorkomende vooroordelen.

·       Veel voorkomende problemen, nu op de basisschool en later in het vervolgonderwijs.

 

Module De 7 uitdagingen in het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen

·       Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tijl Koenderink (hoofdtrainer en oprichter van Novilo) met veel praktische handvatten voor leerkrachten.

 

Module Screening en signalering van (hoog)begaafde kinderen

·       Hoe signaleer je deze kinderen, gebruik je hiervoor een tool of niet?

·       Welke tools zijn er en hoe werken deze in de praktijk?

 

Module Onderpresteerders

·       Wat zijn onderpresteerders en hoe signaleer je een onderpresteerder?

·       Hoe kan ik deze onderpresteerders (weer) laten presteren

 

Module Versnellen en vervroegde doorstroming

·       Wat is versnellen? En wat is het verschil met vervroegde doorstroming?

·       Welke argumenten zijn er voor én tegen versnellen en vervroegde doorstroming?

 

Module Compacten & Verrijken

·       Wat houdt compacten en verrijken precies in?

·       Wat voor consequenties heeft dit voor de leerkracht?

·       Waarmee moet je rekening houden wanneer je compact en verrijkt?

 

Module Korte inleiding voor het opzetten van een plusklas

·       Wat is de toegevoegde waarde van een plusklas voor onze school?

·       Hoe selecteer je de leerlingen hiervoor?

·       Wat voor lesstof geef je in een plusklas?

 

Module Bijzondere leerlingenzorg

·       Hoe herken je een (hoog)begaafde leerling die tegelijk ook een leer- of gedragsstoornis heeft?

·       Wat zijn de meest voorkomende vormen van comorbiditeit.

·       In deze module kan ik aan de hand van te voren ingebrachte casussen handvatten geven hoe hier mee om te gaan.

 

Module Acadin
·      Zie hiervoor de button Acadin in het zij menu