Ik zie jou!

Advies & Begeleiding voor (Hoog) Begaafde kinderen en hun omgeving

In 2009 kwam ik voor het eerst in aanraking met het feit dat (hoog)begaafdheid zoveel meer kan zijn dan al die standaardkenmerken die je overal tegen komt, toen ik werd geattendeerd op het boek “Als je kind (g)een Einstein is” van Tessa Kieboom. Dat onze oudste, die als kleuter al vragen stelde over de evolutietheorie, intelligent was, wisten we wel. Maar (hoog)begaafd, nee dat zou hij toch niet zijn, want hij scoorde niet voor alles een A of A+.
En hoogbegaafden zijn toch in alles goed?

Toen de tweede naar school ging, begonnen er meer vragen te ontstaan. Want deze dame voldeed helemaal niet aan het rijtje ‘kenmerken hoogbegaafdheid’, maar haar scores deden dat wel vermoeden. Dit opgeteld bij moeizaam gedrag thuis, dat duidelijk gerelateerd was aan het aanbod op school, deed mij opnieuw op zoek gaan naar meer informatie.

Een zoektocht die geïntensiveerd werd toen de derde, ook een meid, al direct de aantekening ‘ontwikkelingsvoorsprong’ kreeg, maar eigenlijk alleen maar steeds minder liet zien van deze kennelijk aanwezige voorsprong naarmate ze langer op school zat. Kieboom’s boek werd voor mij de sleutel tot meer inzicht in (hoog)begaafde kinderen en hun gedrag en motivatie. Vele boeken, artikelen en gesprekken volgden.Puzzelstukjes vielen op hun plaats en, heel belangrijk, er ontstond meer rust binnen ons gezin. De strijd had plaats gemaakt voor (h)erkenning.


Mijn volgende stap was de gang naar school en daar ontdekte ik dat er nog erg weinig kennis was over deze verscheidenheid in het voorkomen van hoogbegaafdheid en het daar uit voortkomend gedrag.
Omdat ik altijd uit wil gaan van een positieve benadering van een probleem, besloot ik een switch te maken van de gezondheidszorg (kinderverpleegkundige) naar hoogbegaafdenbegeleider. Ik ben daarvoor in 2011 begonnen met de post HBO opleiding bij Novilo (www.novilo.nl). En deze heb ik op 24 juni 2013 cum laude afgesloten.

Ik heb in het afgelopen schooljaar een basisschool begeleid bij het opstellen van hun visie en beleid ten aanzien van (hoog)begaafdheid. Ik heb onder andere hiervoor een tool ontwikkeld die er toe bijdraagt dat men op een gestructureerde en onderbouwde wijze kennis over hoogbegaafdheid kan ontwikkelen.
En ik heb gedurende een jaar gewerkt in een plusklas in Noord- Brabant, waar ik de kinderen en hun ouders heb begeleid.

Op dit moment richt ik mij op basisscholen om deze te begeleiden naar de norm voor cognitief talentvolle leerlingen die in 2015 voor 90% van de scholen moet gaan gelden.
Daarnaast bied ik individuele begeleiding voor Kind & Ouders.

Voor meer informatie hierover, verwijs ik u naar de diverse onderdelen op deze site.